دسته: رشد فردی

۰

لطفا خودتان را دوست داشته باشید !

اگر خودتان را دوست داشته باشید، در خیلی از موارد از جمله رابطه‌هایتان با دیگران و حتی تمام کردن رابطه‌تان، دچار مشکل نمی‌شوید. مثلا وقتی از رابطه‌ای که دوطرفه نیست بیرون می‌آیید و به...